Salvator Rusthuis vzw

Zoekt u een aangename woonomgeving?

WZC Salvator biedt u een enthousiast team dat het de bewoners zo aangenaam mogelijk probeert te maken.

  • Woon- en zorgcentrum
  • Semi-valide en zwaar zorgbehoevende bejaarden
  • Serviceflats (SF)
  • Kort verblijf (KV) 
  • Specifieke opvang voor dementen 
  • Herstelverblijf

De begeleiding van de bewoner in al zijn aspecten krijgt vorm dankzij een uitgebreid aanbod aan zorg- en dienstverlening - Bezoek zeker onze website!

Opdrachtsverklaring

Wij, Zusters van de Goddelijke Heiland, Salvatorianessen, zijn een internationale, apostolische congregatie van pauselijk recht, gesticht op 8 december 1888 in Tivoli bij Rome door Pater Franciscus Maria van het Kruis Jordan, samen met Moeder Maria van de Apostelen von Wüllenweber.

Wij maken deel uit van de wereldwijde Salvatoriaanse Familie die bestaat uit mannen en vrouwen, priesters en religieuzen, gehuwde en ongehuwde leken.

Onze stichter had slechts één doel: alles voor de eer van God en het heil van de mensen. Zijn stichting kreeg als opdracht: heil brengen, altijd en overal, aan alle mensen, met alle middelen die de liefde van Christus ons ingeeft. Jezus navolgen in de voetstappen van de apostelen en zo heling en bevrijding brengen, daar waar wij leven en werken.

In het hier en nu willen wij ons inzetten, als vrouw, christen en religieuze, voor een menselijke en leefbare wereld voor alle mensen zonder onderscheid.

Het heil en de bevrijding die wij zelf ervaren willen wij delen met velen, ook met jou.